11.6. – 13.6. 2012

Klíčová aktivita:KA05
(Popularizace vědy a výzkumu)
 
Název conference (semináře):
International Days of Materials Science (IDMS) 2012, Pardubice
 
Datum konání:
11.6. – 13.6. 2012
 
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení účastníků:
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň konference
9
7
0
0
0
Srozumitelnost přednášek
5
10
1
0
0
Organizační zabezpečení
12
3
1
0
0
Přínos pro práci
7
7
2
0
0
Celkové hodnocení
8
8
0
0
0
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
56,25
43,75
0,00
0,00
0,00
Srozumitelnost přednášky
31,25
62,50
6,25
0,00
0,00
Organizační zabezpečení
75,00
18,75
6,25
0,00
0,00
Přínos pro práci
43,75
43,75
12,50
0,00
0,00
Celkové hodnocení
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
 
Náměty a doporučení:
1)      Program byl dobře připraven a organizován, všechny prezentace měly vysokou úroveň kvality. Děkuji organizátorům.
2)      V jedné sekci byly maximálně 2 zvané přednášky. Je to pěkná konference na zajímavém místě.
3)      Kvalita byla rozložena ve velkém rozsahu od nízké do vysoké úrovně.
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizoval: Webmaster (31. července 2012, 09:22)