24.11. 2011

Klíčová aktivita: KA01
(Teoretické a praktické vzdělávání českými odborníky)
 
Název praktika: Introduction to X-ray Methods in Polymer Science
 
Lektor: Mgr. Alexander Jigounov, Ph.D.
Datum konání: 24.11. 2011
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?   Velmi dobře
Jak hodnotíte komunikaci s publikem?   Výborně
Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?  Výborně
Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?   Velmi dobře
Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?   Výborně
 
Hodnocení posluchačů:
Jak jste se dověděli o této přednášce?
Intranet UPa                                      0
www FChT/CMV                               0
www projektu TEAM CMV               0
LCD u recepce FChT                      0
Osobní pozvání                                6
 
   
 
škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
5
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
3
2
1
0
0
Organizační zabezpečení
5
1
0
0
0
Přínos pro práci
3
2
1
0
0
Celkové hodnocení
4
1
1
0
0
 
škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
Srozumitelnost přednášky
50.00
33.33
16.67
0.00
0.00
Organizační zabezpečení
83.33
16.67
0.00
0.00
0.00
Přínos pro práci
50.00
33.33
16.67
0.00
0.00
Celkové hodnocení
66.67
16.67
16.67
0.00
0.00
Pozn. Jeden účastník neodpověděl na otázku týkající se odborné úrovně lektora.
 
Náměty a doporučení:   Žádné
 
  
 
  
Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 08:41)