Phase change materials – how can theory help experiment?

Klíčová aktivita:           KA02
(Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky)
 
Název přednášky (cvičení):
Phase change materials – how can theory help experiment?
 
Lektor: Prof. Robert O. Jones
 
Datum konání: 19.9. 2011
 
Škála hodnocení:
Výborně                       (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně               (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
1.     Jak hodnotíte svou kompetenci pro tuto přednášku (cvičení)? Výborně
2.     Jak hodnotíte komunikaci s posluchači? Velmi dobře
3.     Jaká je kvalita organizačního zabezpečení? Výborně
4.     Jaký byl přínos této aktivity pro Vaši práci? Velmi dobře
5.     Celkové hodnocení této aktivity? Velmi dobře
 
Hodnocení posluchačů:
Jak jste se dověděli o této přednášce?
Intranet UPa                                        0
www FChT/CMV                                 0
www projektu TEAM CMV                 1
LCD u recepce FChT                         0
Osobní pozvání                                   7
 
 
Škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
8
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
8
0
0
0
0
Organizační zabezpečení
6
1
1
0
0
Přínos pro práci
4
4
0
0
0
Celkové hodnocení
7
1
0
0
0
 
Škála (%)
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Srozumitelnost přednášky
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Organizační zabezpečení
75.00
12.50
12.50
0.00
0.00
Přínos pro práci
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
Celkové hodnocení
87.50
12.50
0.00
0.00
0.00
 
Náměty a doporučení:
Přednáška by mohla být delší a detailnější.
 
 
Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:41)