Simulations with classical force fields: Problem that arise, and ways that density functional calculations can help solve them.

Klíčová aktivita:           KA02
(Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky)
 
Název přednášky (cvičení):
Simulations with classical force fields: Problem that arise, and ways that density functional calculations can help solve them.
 
Lektor: Prof. Robert O. Jones
Datum konání: 20.9. 2011
Škála hodnocení:
Výborně                       (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně               (nejhorší hodnocení)
Hodnocení lektorem:
1.     Jak hodnotíte svou kompetenci pro tuto přednášku (cvičení)? Výborně
2.     Jak hodnotíte komunikaci s posluchači? Velmi dobře
3.     Jaká je kvalita organizačního zabezpečení? Výborně
4.     Jaký byl přínos této aktivity pro Vaši práci? Velmi dobře
5.     Celkové hodnocení této aktivity? Velmi dobře
Hodnocení posluchačů:
Jak jste se dověděli o této přednášce?
Intranet UPa                                         0
www FChT/CMV                                   0
www projektu TEAM CMV                   1
LCD u recepce FChT                          0
Osobní pozvání                                    6
 
 
Škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
7
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
6
1
0
0
0
Organizační zabezpečení
4
3
0
0
0
Přínos pro práci
4
2
1
0
0
Celkové hodnocení
5
2
0
0
0
 
Škála (%)
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Srozumitelnost přednášky
85.71
14.29
0.00
0.00
0.00
Organizační zabezpečení
57.14
42.86
0.00
0.00
0.00
Přínos pro práci
57.14
28.57
14.29
0.00
0.00
Celkové hodnocení
71.43
28.57
0.00
0.00
0.00
 
Náměty a doporučení:
Velmi užitečné, pokračovat.
 
 
Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:42)