Přednáškový cyklus Prof. S. O. Kasapa

19. 10. – 23. 10. 2009

"Physics and Applications of Electronic Materials "

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 25.

Dotazník, v kterém respondenti uvedli své názory a hodnocení na danou problematiku (viz graf), dále obohatili o další náměty a doporučení, například:

  • „Krásný kamínek do mozaiky, použitelný v mnoha oborech“.
  • „Přednášky byly velmi dobré k procvičení angličtiny, díky za dobré přednášky“.
  • „Dobrá zkušenost, bylo by skvělé se zaměřit např. na jedno téma (optické vlastnosti). Jinak si velmi vážím toho, že se mohu účastnit tohoto vzdělávacího programu“.
  • „Byly to velmi dobré, dobře zorganizované, informativní přednášky, pokrývající široké spektrum témat z fyziky pevných látek.  Příště bych uvítal detailnější přednášku o optice“.

 

 

Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:43)