30.4., 2.5., 3.5., 4.5. 2012

Klíčová aktivita:KA02
(Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky)
 
Název přednášky:
Nucleation and Growth; Emphasis on Phase-Change Materials and Nanoparticles
 
Lektor:
Bart J. Kooi
 
Datum konání:
30.4., 2.5., 3.5., 4.5. 2012
 
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
 
1.      Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?
Velmi dobře
2.      Jak hodnotíte komunikaci s publikem?
Velmi dobře
3.      Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?
Výborně
4.      Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?
Velmi dobře
5.      Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?
Velmi dobře
 
Náměty a doporučení:
Organizace byla excelentní, ale ještě by bylo lepší obdržet předem detailní informace o očekávání publika a jejich konkrétních zájmech. Obdivoval jsem, že několik studentů zde bylo celou dobu, protože přibližně 20 hodin přednášek v jednom týdnu se zdá být trochu příliš.
 
Hodnocení posluchačů:
 
Jak jste se dověděli o této přednášce?
 
Intranet UPa                                      2
www FChT/CMV                             1
www projektu TEAM CMV             1
LCD u recepce FChT                        0
Osobní pozvání                                  4
 
 
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
4
1
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
5
1
0
0
0
Organizační zabezpečení
4
2
0
0
0
Přínos pro práci
6
0
0
0
0
Celkové hodnocení
5
1
0
0
0
 
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
80,00
20,00
0,00
0,00
0,00
Srozumitelnost přednášky
100,00
20,00
0,00
0,00
0,00
Organizační zabezpečení
80,00
40,00
0,00
0,00
0,00
Přínos pro práci
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celkové hodnocení
100,00
20,00
0,00
0,00
0,00
 
Náměty a doporučení:
1)      Je to velmi dobrý cyklus přednášek, který je velmi užitečný pro spolupráci. Takové přednášky by měly být alespoň dvakrát ročně.
2)      Přínosné
 
  
 
  
 
 




Aktualizoval: Webmaster (31. července 2012, 09:27)