Dotazníkové hodnocení

Klíčová aktivita 2 (vzdělávání zahraničními odborníky)
Femtosecond lasers and their applications in glass
prof. Denise Krol,  25. - 27.10. 2010
 
 
Hodnocení posluchačů:
 
 
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Odborná úroveň
14
1
0
0
0
Srozumitelnost
10
5
0
0
0
Organizační zabezpečení
11
3
0
0
0
Přínos pro práci
10
5
0
0
0
Celkové hodnocení
15
0
0
0
0
 
Náměty a doporučení:
 
1. Bod 1. – Projektová schůzka. Výborné přednášky - jak obsahem tak i podáním.
2. Three days seems to be not long enough to appropriate such a good lecture and 2 need definitely a whole month if possible 2 love femtosecond laser. Femtosecond laser is the king! Oh my God!
 
Hodnocení přednášející:
 
Hodnocení lektora (prof. Denise Krol)
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
odborná úroveň
X
 
 
 
 
komunikace s publikem
 
X
 
 
 
Organizační zabezpečení
X
 
 
 
 
Přínos pro práci
X
 
 
 
 
Celkové hodnocení
X
 
 
 
 
Náměty a doporučení
ne
 
 
 
 
 
Zdroje informace o přednášce:
 
  
 
poznámka kegrafu: jeden z dotazovaných uvedl zdroje tři ( internet UPa, www FCht/CMV, osobní pozvání) další dotazovaný pak dva (www projektu TEAM CMV a LCD u recepce FChT), v grafu jsou zpracovány všechny odpovědi
Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 13:02)