26. 1., 1. 2. a 16. 2. 2012

Klíčová aktivita:KA01
(Teoretické a praktické vzdělávání českými odborníky)
 
Název přednášky:
Povrchové a objemové vlastnosti pevných látek
 
Lektoři:
RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
 
Datum konání:
26. 1., 1. 2. a 16. 2. 2012
 
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
 
 1. Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?
  Výborně
 2. Jak hodnotíte komunikaci s publikem?
  Výborně
 3. Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?
  Výborně
 4. Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?
  Výborně
 5. Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?
  Výborně
 
Hodnocení posluchačů:
 
Jak jste se dověděli o této přednášce?
 
Intranet UPa                                      0
www FChT/CMV                             1
www projektu TEAM CMV             1
LCD u recepce FChT                        0
Osobní pozvání                                  4
 
  
 
škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
4
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
4
0
0
0
0
Organizační zabezpečení
2
2
0
0
0
Přínos pro práci
1
3
0
0
0
Celkové hodnocení
4
0
0
0
0
 
škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Srozumitelnost přednášky
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Organizační zabezpečení
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
Přínos pro práci
25.00
75.00
0.00
0.00
0.00
Celkové hodnocení
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
Náměty a doporučení:
Velmi zajímavé.
 
  
 
  
Aktualizoval: Webmaster (20. března 2012, 13:10)