5.6., 6.6., 7.6. a 8.6. 2012

  Klíčová aktivita:        KA02
(Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky)
 
Název přednášky:
Phase-Change Materials, their Physics and Applications in Electronic Devices
 
Lektor:
Dr. Agostino Pirovano
 
Datum konání:
5.6., 6.6., 7.6. a 8.6. 2012
 
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
 
1.      Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?
Výborně
2.      Jak hodnotíte komunikaci s publikem?
Výborně
3.      Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?
Výborně
4.      Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?
Výborně
5.      Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?
Výborně
 
Hodnocení posluchačů:
 
Jak jste se dověděli o této přednášce?
 
Intranet UPa                                      1
www FChT/CMV                             0
www projektu TEAM CMV             0
LCD u recepce FChT                        0
Osobní pozvání                                  2
 
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
3
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
3
0
0
0
0
Organizační zabezpečení
3
0
0
0
0
Přínos pro práci
3
0
0
0
0
Celkové hodnocení
3
0
0
0
0
 
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Srozumitelnost přednášky
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Organizační zabezpečení
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Přínos pro práci
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celkové hodnocení
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Náměty a doporučení:
Žádné nebyly.
 
 
 
 
Aktualizoval: Webmaster (31. července 2012, 09:37)