Přednáškový cyklus RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. - 30.11. 2010

Klíčová aktivita 1 (vzdělávání českými odborníky)Samouspořádávací principy

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 10.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, téměř většina respondentů byla spokojena s odbornou úrovní a organizačním zabezpečení přednášky.

Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:59)