16.4., 17.4., 18.4. 2012

Klíčová aktivita:KA02
(Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky)
 
Název přednášky:
Mesoporous Materials in Drug Delivery, Thermoporometry, Isothermal Calorimetry
 
Lektor:
Joakim Riikonen, Vesa-Pekka Lehto
 
Datum konání:
16.4., 17.4., 18.4. 2012
 
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem (Riikonen):
 
1.      Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?
Velmi dobře
2.      Jak hodnotíte komunikaci s publikem?
Dobře
3.      Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?
Výborně
4.      Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?
Velmi dobře
5.      Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?
Velmi dobře
 
Hodnocení lektorem (Lehto):
 
1.      Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?
Výborně
2.      Jak hodnotíte komunikaci s publikem?
Velmi dobře
3.      Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?
Výborně
4.      Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?
Velmi dobře
5.      Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?
Výborně
 
Náměty a doporučení:
Předešlá aktivita mezi našimi institucemi byla nezbytná pro tento typ aktivity. Benefit aktivity může být ověřen později, pokud budeme moci spolu hlouběji spolupracovat.
 
Hodnocení posluchačů:
 
Jak jste se dověděli o této přednášce?
 
Intranet UPa                                      3
www FChT/CMV                             2
www projektu TEAM CMV             1
LCD u recepce FChT                        0
Osobní pozvání                                  9
 
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
13
2
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
9
6
0
0
0
Organizační zabezpečení
14
1
0
0
0
Přínos pro práci
6
8
1
0
0
Celkové hodnocení
14
1
0
0
0
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
86,67
13,33
0,00
0,00
0,00
Srozumitelnost přednášky
60,00
40,00
0,00
0,00
0,00
Organizační zabezpečení
93,33
6,67
0,00
0,00
0,00
Přínos pro práci
40,00
53,33
6,67
0,00
0,00
Celkové hodnocení
93,33
6,67
0,00
0,00
0,00
 
Náměty a doporučení:
1)      Prosím o kávu a sušenky, popř. ovoce a zeleninu, sýrové mísy, obložené chleby, müsli, tužku a bloček se znakem UPa (vše zdarma).
2)      Nehodnotit tímto způsobem.
3)      Prosím o lekce angličtiny před každou přednáškou zahraničního lektora nebo zahraniční stáž nejlépe v některém z jižních slunných států (pokud možno civilizovaných, tzn. značky Armani, Gucci nebo Dolce and Gabbana podmínkou).
 
 
Aktualizoval: Webmaster (31. července 2012, 09:43)