Přednáškový cyklus doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.

24. 3. 2011

Kryogenetika - laboratoře

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 4.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, naprostá většina respondentů byla maximálně spokojena jak s odbornou úrovní lektora tak i organizačním zabezpečením kurzu.

 

Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:58)