Přednáškový cyklus prof. Koichi Shimakawa

 

2. - 4. 3., 7. - 8. 3. 2011

Electronic properties of amorphous solids

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 13.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, většina respondentů byla maximálně spokojena s odbornou úrovní lektora a organizačním zabezpečením. Dotazovaní by uvítali přednášku zopakovat. Dalším návrhem je vytvoření týmu, který by pracoval na řešení „BIG PROBLEMS“ o nichž mluvil prof. Shimakawa.

 

Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:57)