14.11., 16.11. a 23.11. 2011

Klíčová aktivita:KA01
(Teoretické a praktické vzdělávání českými odborníky)
 
Název praktika:
Chemické databáze
 
Lektor: Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.
Datum konání: 14.11., 16.11. a 23.11. 2011
 
Škála hodnocení:
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
  1. Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?   Velmi dobře
  2. Jak hodnotíte komunikaci s publikem?   Výborně
  3. Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?   Výborně
  4. Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?   Výborně
  5. Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?   Výborně
Hodnocení posluchačů:
Jak jste se dověděli o této přednášce?
Intranet UPa                                      0
www FChT/CMV                               0
www projektu TEAM CMV               0
LCD u recepce FChT                      0
Osobní pozvání                                3
 
          
 
Škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
3
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
3
0
0
0
0
Organizační zabezpečení
1
2
0
0
0
Přínos pro práci
2
0
1
0
0
Celkové hodnocení
3
0
0
0
0

 

Škála (%)
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Srozumitelnost přednášky
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Organizační zabezpečení
33.33
66.67
0.00
0.00
0.00
Přínos pro práci
66.67
0.00
33.33
0.00
0.00
Celkové hodnocení
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Náměty a doporučení:  Žádné nebyly.

  

 

  

Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 08:08)