Přednáškový cyklus prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

26. 1., 2. 2., 16. 2. 23. 2. 2011

Principy a metody jaderné magnetické rezonance

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 5.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, naprostá většina respondentů byla maximálně spokojena s odbornou úrovní lektora. Dotazovaní neměli žádné návrhy ani připomínky.

 

Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:56)