Dotazníkové hodnocení

Klíčová aktivita 2 (vzdělávání zahraničními odborníky)
Physics for chemists 4.- 8.10. 2010

škála
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Odborná úroveň
13
2
0
0
0
Srozumitelnost
9
6
0
0
0
Organizační zabezpečení
10
3
1
1
0
Přínos pro práci
12
2
1
0
0
Celkové hodnocení
13
2
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náměty a doporučení:
 
Hodnocení lektora (prof.Keiji Tanaka)
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
odborná úroveň
 
X
 
 
 
komunikace s publikem
 
X
 
 
 
Organizační zabezpečení
 
X
 
 
 
Přínos pro práci
 
X
 
 
 
Celkové hodnocení
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The lecture was very informative and full of new information. I personally found that it was kind of beyond my research area so it is kind of difficult for me to understand.
 
Náměty a doporučení:
in my lectures, I have tried two things:
1) To stimulate students, rather than to give some knowledge. Because, the self-education is important in this too-much communication world.
2) To give qualitative frameworks. Quantitative analyses will be the next step.
I wonder the impression of students?
Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:55)