Workshop RNDr. Jiřího Pflegera, CSc.

28. 6. 2010

„ Motivační workshop “

 

Tento workshop je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 16.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, převážná část respondentů tento kurz uvítala, a to z hlediska přínosu pro práci. Účastníci také ocenili odbornou úroveň lektora.

 

Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:54)