projekt foto

Centrum pro restaurování a památkovou péči

V posledních letech dochází v důsledku proměny přístupu k památkám zejména ke změnám koncepce jejich využití a prezentace veřejnosti. Tyto posuny kladou vysoké nároky na vstupní, ale zejména průběžné celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví. V České Republice ovšem dosud chyběla neakademická instituce, která by sdružovala odborníky, disponovala potřebným zázemím pro poskytování celoživotního odborného vzdělávání a poskytovala i další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

V současné době existuje společenská poptávka po celoživotním vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví. U organizací, které se péčí o kulturní dědictví zabývají či se této oblastí dotýkají, existuje zřetelná potřeba rozšiřovat či aktualizovat znalosti svých pracovníků. Stejnou potřebu můžeme najít i u samotných pracovníků a odborníků.

Centrum pro restaurování je připraveno nabídnout odpovídající služby, které uspokojí tuto potřebu. Je také schopno zajistit si dostatek zdrojů, které bude pro realizaci nabídky těchto služeb efektivně využívat.