UPa foto

Členění vzdělávacího programu – vzdělávací předměty

Správní agendy péče o kulturní památky a archeologické dědictví
- správní agendy (zodpovědný lektor Ing. Milan Mariánek)
- archeologie a památková péče (zodpovědný lektor PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.)
2. Průzkumy památek a příprava obnovy
    (zodpovědný lektor Mgr. Zoja Matulíková)
3. Principy péče o stavební památky a jejich součásti
    (zodpovědný lektor Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec)
4. Základní principy restaurování kamenných památek
    (zodpovědný lektor Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.)
5. Základní principy restaurování nástěnných maleb a sgrafita
    (zodpovědný lektor Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.)




Aktualizoval: Webmaster (20. července 2017, 07:31)