UPa foto

Organizace

Statutární orgán

Statutárním orgánem Centra pro restaurování je ředitel.

Nejvyšší orgán

Nejvyšším orgánem Centra pro restaurování je správní rada:

 • Ing. Karol Bayer
 • Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
 • Michal Kortyš
 • PhDr. Anna Matoušková
 • prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Kontrolní orgán

Kontrolním orgánem Centra pro restaurování je dozorčí rada:

 • Ing. Petr Gabriel, MBA
 • Jan Pikna
 • Ing. Markéta Prokešová

Odborný orgán

Odborným orgánem Centra pro restaurování je odborná rada:

 • PhDr. Vratislav Nejedlý (památková péče), Národní památkový ústav
 • Doc. Jiří Novotný, akad.soch. (restaurování), Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
 • Doc. Ing. Jiří Patočka (arts management), Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Ing. arch. Ondřej Šefců (památková péče), Národní památkový ústav
 • Mgr. Klára Zubíková (státní správa)
Aktualizoval: Martina Panošová Hucková (16. listopadu 2015, 13:40)