Kontakty:

manažer projektu:
Ing. Michal Svoboda
telefon 466 037 531
e-mail Michal.Svoboda@upce.cz

asistentka projektu:
Mgr. Adriana Plíšková
telefon 466 037 535
e-mail Adriana.Pliskova@upce.cz

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice

V dubnu 2012 začal na Univerzitě Pardubice pracovat tým, jehož cílem je vybudovat Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice (CTTZ).
Na základě úspěšně připraveného a schváleného projektu v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace se tak naše univerzita zapojila do moderních trendů spolupráce akademického prostředí s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu.
Činnost CTTZ směřuje ke spojení vědeckovýzkumného potenciálu univerzity s potřebami komerčních subjektů v tržních podmínkách. Výsledky této spolupráce budou přinášet konkrétní výstupy pro firmy a univerzitu, ale také posilovat postavení univerzity jako vědecko-výzkumné instituce v příslušných oborech a v regionu a zpětně umocňovat výzkumný potenciál univerzity.
Více informací o CTTZ na vav.upce.cz/