Základní informace o projektu


Číslo operačního programu:  CZ.1.05

Název operačního programu:  OP Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa:  3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu

Oblast podpory:  3.1. – Komercializace výsledků výzkumu organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Registrační číslo projektu:  CZ.1.05/3.1.00/10.0217

Realizátor: Univerzita Pardubice

Doba realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015

Výše dotace:   celkem 46 833 204 Kč; z toho z rozpočtu EU 39.808.223,40 Kč, ze státního rozpočtu ČR 7.024.980,60 Kč

Aktualizoval: Miriam Lukešová (3. ledna 2013, 09:47)