DOCEO PRO CULTURA - Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování

Číslo operačního programu: CZ.1.07/2.2.00/28.0268

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Doba realizace: 5.4.2013 – 31.5.2015

 

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit rozvoj výtvarně orientované Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (FR), rozvíjet mezinárodní vztahy FR a reagovat na potřeby praxe pomocí inovace vzdělávacích procesů spočívajících v prohloubení interdisciplinarity studia a otevření mezifakultní spolupráce s Fakultou filosofickou (FF) a Fakultou ekonomicko-správní (FES). Absolventi FR tak budou vybaveni pro očekávané profesní přesahy do příbuzných oblastí ekonomiky, kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Projekt usnadní budoucí realizaci kvalitních mezifakultních studijních programů a rozšíří jazykové i odborné dovednosti akademických pracovníků.

Dílčí cíle reflektují rozvoj a diverzifikaci bakalářských a magisterských oborů FR pomocí inovace vzdělávacích procesů. Inovovány jsou klíčové předměty modulu Přírodovědného, modulu Humanitního a modulu Odborného restaurátorského.

Podporou inovací studijního programu jsou mimo jiné přednášky a semináře pro studenty FR vedené tuzemskými a zahraničními odborníky. Studenti se dále mohou účastnit tuzemských a zahraničních praktických stáží.

Ke zkvalitnění vzdělávacího procesu a podpůrných činností, zlepšení odborných, jazykových a IT kompetencí slouží odborné stáže v zahraničí, jazykové, IT, manažerské a pedagogické kurzy určené akademickým a ostatním pracovníkům FR.

Aktualizoval: Webmaster (24. června 2013, 12:48)