Klíčové aktivity projektu

KA01: Sestavení katalogu ICT vzdělávání
 
V úvodu této aktivity je nutné upřesnit požadavky vedení Univerzity Pardubice a vedení fakult na rozsah a zaměření ICT vzdělávání zaměstnanců. Také budou upřesňovány požadavky cílové skupiny na ICT vzdělávání. Na základě obou zjištění a na základě odborných konzultací s partnery projektu, kteří jsou předními specialisty v oblasti ICT, budou vybrány vzdělávací okruhy a budou zjišťovány odborné kvality a časové kapacity interních lektorů pro zajištění požadovaného rozsahu ICT vzdělávání. Část ICT kurzů bude realizována specialisty z externích subjektů. Vytvořený katalog kurzů pro ICT vzdělávání bude platný na daný semestr a pro další semestr bude na základě zjištěné zpětné vazby, vývoje v oblasti ICT a na doporučení partnerů aktualizován a upravován.
 
KA02: Materiální zajištění ICT vzdělávání
 
K zajištění podmínek pro ICT vzdělávání zaměstnanců Univerzity Pardubice je nutné vytvořit technické a provozní podmínky, aby bylo možné vzdělávací aktivity realizovat. Jejich součástí je i počítačová učebna vyhrazená pro ICT vzdělávání zaměstnanců. Počítače budou na základě připraveného katalogu ICT vzdělávání opatřeny licencemi požadovaných SW, které budou v rámci vzdělávání školeny. V souvislosti s aktualizací katalogu ICT vzdělávání bude dle potřeby příslušný SW doplňován.
 
KA03: Vytvoření webové aplikace pro řízení ICT vzdělávání
 
Pro realizaci ICT vzdělávání a dalších projektů zaměřených na ŘLZ na Univerzitě Pardubice, je nezbytné zajistit efektivní formu komunikace s cílovou skupinou. Řízení vzdělávání v organizaci s cca 1200 zaměstnanci v několika geograficky vzdálených lokalitách je nemyslitelné bez SW podpory. Již v současné době slouží zaměstnancům Univerzity Pardubice zaměstnanecký intranet. Vytvořená aplikace pro řízení vzdělávání do něho bude integrována. Její součástí bude také katalog kurzů včetně termínů konání jednotlivých školení, na které se mohou zaměstnanci Univerzity Pardubice registrovat. Na základě zpětné vazby od cílové skupiny a dalších uživatelů bude aplikace dále upravována v obdobích mezi semestry.
 
KA04: Realizace ICT vzdělávání
 
Do připravené aplikace pro podporu řízení vzdělávání bude zadán katalog ICT kurzů, který bude obsahovat všechny důležité informace o jednotlivých kurzech (trvání-délka akce, vstupní znalosti, anotace, cíle, datum, čas, místo konání, max. počet účastníků, lektor apod.). Na zaměstnaneckém intranetu se cílová skupina přihlásí na kurzy, o které bude mít zájem. Interní a vybraní externí školitelé zrealizují jednotlivé kurzy, ke kterým budou k dispozici dle potřeby studijní materiály. Pro zajištění kvality a udržitelnosti jednotlivých kurzů je nutné získávat zpětnou vazbu od lektorů i cílové skupiny, proto budou připraveny a následně zpracovávány dotazníky spokojenosti. Ty budou vodítkem k revizi katalogu ICT vzdělávání, pro výběr lektorů, pro úpravy aplikace a pro zajištění organizační stránky kurzů (místnost, čas, trvání apod.). Vzdělávací kurzy budou zveřejněny vždy měsíc před začátkem semestru a budou soustředěny do období semestru. Zpětná vazba bude zjišťována průběžně.
Aktualizoval: webmaster (22. října 2010, 10:58)