Výsledky ankety "Zájem o ICT vzdělávání"

Děkujeme všem respondentům z řad zaměstnanců a doktorandů Univerzity Pardubice, kteří se zapojili do ankety zjišťující zájem o vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ankety se zúčastnilo celkem 230 osob, z toho 97 TH pracovníků, kteří zodpověděli všechny otázky. Z celkového počtu respondentů bylo 126 žen.

 Z výsledků ankety jednoznačně vyplývá, že oslovení mají zájem o vzdělávání ve vyjmenovaných oblastech ICT.

V současné době pro vás připravujeme podrobný katalog kurzů a také ICT aplikaci, která bude poskytovat informace a zároveň služby související s konanými kurzy, jako je např. seznam kurzů, možnost přihlašování na kurz, připomínající mailová upozornění o konání kurzu a podobně.

Předpokládáme, že první kurzy se budou konat na jaře 2011.

 

Podrobné výsledky ankety


Preference času konání kurzů:

 

 

Zájem o školení v oblasti: Všeobecné IT (MS Office, např. bloky: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, …)

 

 

Zájem o školení v oblasti: Elektronické informační zdroje (ASPI, knihovní katalog OPAC, oborové informační zdroje např. Web of Science, Scopus, …)

http://pruzkum.upce.cz/limesurvey/tmp/4a342c6d7dad45f1fc87c5a2ebef53a2.png

 

 

Zájem o školení v oblasti: Vnitřní informační systémy UPa (Stag, Verso, OBD, iFIS, spisová služba, redakční systém, …)

 

 

Zájem o školení v oblasti:Specializovaná školení (programovací jazyky, statistické SW, grafické SW, bezpečnost, …)

http://pruzkum.upce.cz/limesurvey/tmp/aba30870d64ecf61fe345d31b0fcb183.png

 

 

Z uvedených výsledků vyplývá vyšší zájem jednak o velmi rozšířený a používaný MS Office, ale zároveň nás potěšil Váš zájem o úzce specializované kurzy. Budeme rádi, pokud nám můžete poskytnout informace o osvědčených lektorech těchto specializovaných kurzů.

Při tvorbě katalogu kurzů se budeme výsledky této ankety řídit i pokud jde o termíny konání kurzů. Převážná většina kurzů se bude konat v době standardní pracovní doby, menší část kurzů zařadíme do podvečerních hodin.

Veškeré svoje dotazy týkající se problematiky ICT vzdělávání nebo Vaše náměty na další kurzy a lektory specializovaných kurzů zasílejte na adresu eduICT@upce.cz

 

 

Ing. Dana Chvojková

Metodik ICT vzdělávání