Projekt ICT vzdělávání zaměstnanců vstupuje do své druhé poloviny

Již rok a půl úspěšně běží projekt ICT vzdělávání zaměstnanců. V těchto dnech se tedy řešení projektu dostává do své druhé poloviny. Proto mi dovolte krátké ohlédnutí za dosavadním průběhem projektu.

Snad nejznámějším a nejvíce viditelným výsledkem projektu je aplikace Portál vzdělávání zaměstnanců. Ačkoliv se zpočátku zdálo, že termín „Portál“ je pro nově vytvořenou aplikaci až příliš honosný, po několika měsících provozu se skutečně Portálem vzdělávání zaměstnanců aplikace stala. Na portálu jsou už nyní vypisovány kurzy různých projektů a různých oblastí vzdělávání. Graficky jsou kurzy barevně odlišeny podle oblasti vzdělávání a celý portál je tak velmi přehledný. Portál je využíván i pro ryze interní školení, která se netýkají žádných projektů. Lze tak využít jednoduché, dostupné a autorizované přihlášení na kurz a také následný tisk prezenčních listin. Pro řešitele projektů je důležitou vlastností portálu sledování účastí na kurzech, vytváření a následný tisk certifikátů absolventů. Uložená data o účastech na kurzu se dále využívají nejen jako podklady pro monitorovací zprávy.

A protože je portál velmi využíván, chystáme jeho další inovace. Zejména se jedná o podporu takových kurzů, které mají periodické konání jednotlivých lekcí, jako jsou např. jazykové kurzy. Další podstatnou chystanou změnou je spouštění schvalovacích procesů při přihlašování na kurz.
 

 

Obr. č. 1 – Portál vzdělávání, kurzy konané v únoru 2012
 
 

Ne tak viditelnými, avšak hojně navštěvovanými jsou vlastní pořádané kurzy ICT vzdělávání.

Od začátku projektu do konce ledna 2012 bylo uspořádáno v rámci projektu celkem různých 25 kurzů, které pokrývají čtyři základní oblasti ICT vzdělávání – tedy Elektronické informační zdroje, MS Office 2010, Interní informační systémy a Specializovaný sw.  Kurzy se uskutečnily celkem v 51 různých termínech! Některé kurzy proběhly pouze jednou, ale např. kurz MS Excel 2010 se uskutečnil ve sledovaném období dokonce 13x a to ve třech úrovních, od základního kurzu po kurz pro pokročilé praktické využití. MS Word 2010 proběhl 8x ve dvou úrovních, základní a pokročilý, a proběhly také dva specializované kurzy – pro publikující a pro studijní referentky. Kurz MS PowerPoint proběhl 6x.
 
 Obr. č. 2 – Školení MS Excel 2010, školitel Ondřej Limberk, GOPAS

 


Obr. č. 3 – Školení MS Word 2010, školitel Pavel Tesárek, GOPAS

 

Účast na kurzech, posuzovaná jako počet účastníků jednotlivých kurzů, dosáhla celkově do konce ledna čísla 599. Fyzicky se jedná o 296 osob, což dokazuje, že mnozí se zúčastnili několika různých kurzů ICT vzdělávání.
Účastníci kurzů vždy vysoce hodnotili organizaci a průběh kurzů i kvalitu vlastních lektorů, o čemž svědčí výsledky z dotazníků spokojenosti. Otázky jsou hodnoceny známkami odpovídající školní klasifikaci.


Hodnocení způsobu informování a přihlašování na kurz:

 


Hodnocení organizace kurzu:


 Hodnocení lektora:


 

Hodnocení obsahu kurzu:

 

Pro následující období připravujeme opakování nejnavštěvovanějších kurzů MS Excel, kde vzhledem k častým dotazům a zájmu přidáme ještě vyšší úroveň zaměřenou na programování maker, zařadíme také vyšší úroveň kurzu PowerPoint. Budeme i nadále zařazovat i ostatní produkty MS Office. V měsíci březnu budeme pořádat některé kurzy v Litomyšli, abychom přiblížili možnost ICT vzdělávání i kolegům z Fakulty restaurování. Na období letního semestru 2012 jsou připraveny též kurzy z oblasti elektronických informačních zdrojů. Jako novinku v oblasti interních informačních systémů jsme připravili intenzivní a komplexní školení pro finanční manažery evropských projektů.

Zařazujeme také tematicky nové kurzy, např. Adobe PhotoShop nebo MS OneNote. V následujícím období umožníme účast na kurzech specialistům z oborů IT nebo grafiky. Úzce specializované kurzy budou naši zaměstnanci navštěvovat v prostorách počítačové školy GOPAS v Praze.

Za celý řešitelský tým projektu vás všechny srdečně zvu na další kurzy. Sledujte Portál vzdělávání !

 

 

Obr. 4  Řešitelský tým projektu, zleva Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.,  Ing. Hana Hronová, finanční manažer projektu, Ing. Olga Klápšťová, odborný  koordinátor projektu, Ing. Dana Chvojková, metodik ICT vzdělávání, Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.

 

Ing. Dana Chvojková, metodik ICT vzdělávání
Oddělení podpory informačních systémů