Začínají probíhat kurzy MS Office 2011

Kurzy zajišťují lektoři počítačové školy GOPAS.

Dne 15. září 2011 se uskutečnil první kurz MS Excel 2010 I  - základní, v následujících dnech MS Excel  2010 II – pokročilý i MS Word 2010  a rovněž tak  MS PowerPoint 2010.

Uskutečněné kurzy měly opravdu obrovský ohlas i úspěch. O tomto úspěchu nás přesvědčilo jednak převážně výborné hodnocení v dotaznících, ale hlavně osobní poznatky a připomínky těch, kteří se prvních kurzů účastnili. Protože kurzy probíhají ve verzi MS Office 2010, zaznamenali jsme zvýšený zájem o upgrade Office na tuto nejnovější verzi.

Všechny kurzy jsou zveřejňovány na Portálu vzdělávání zaměstnanců, který je přístupný po přihlášení z Intranetu. V tomto portálu jsou zveřejňovány termíny kurzů, zde je možné se přihlásit, popř. odhlásit, ale rovněž tak zde lze najít vzdělávací materiály, týkající se příslušných kurzů. Zejména materiály ke kurzům MS Office, které poskytla školící firma, jsou na velmi vysoké úrovni.
 


Popis: Kurzy zajišťují akreditovaní odborníci počítačové školy GOPAS.Ing. Dana Chvojková, metodik ICT vzdělávání