Novinky v oblasti ICT vzdělávání

Pro naše spolupracovníky z fakulty restaurování byly jistě příjemnou novinkou kurzy ICT konané v Litomyšli. V průběhu měsíce března proběhly některé nejžádanější kurzy MS Office 2010 přímo v počítačové učebně fakulty restaurování v Litomyšli. Pracovníci fakulty měli možnost zúčastnit se kurzů MS Word pro publikující, MS Excelu ve dvou úrovních a MS Outlooku v podmínkách UPa. Složení lektorů bylo stejné jako v Pardubicích, tedy akreditovaní odborníci z počítačové školy GOPAS. Jako již tradičně MS Outlook vztažený k podmínkám na UPa školila paní Spálenská z informačního centra.

Ačkoliv zpočátku byli někteří umělecky zaměření pracovníci fakulty trochu skeptičtí ke svým možnostem v oblasti IT, školení měla velký úspěch. Celkem bylo v Litomyšli proškoleno 20 osob, ve čtyřech pořádaných kurzech bylo celkem 31 účastníků.  Hodnocení proběhlých kurzů byla vesměs pozitivní.

Obr.1: Ladislava Spálenská při školení MS Outlook v Litomyšli

 

Obsahově novým kurzem bylo celodenní školení v oblasti vnitřních informačních systémů pro finanční manažery evropských projektů a specializované školení ekonomického systému iFIS.

Před zcela zaplněnou počítačovou učebnu se kromě IT specialistů tentokrát postavily i odbornice z ekonomického odboru univerzity, J. Janatová a Ing. Záleská.  Ačkoliv lektorování kurzu není jejich běžnou pracovní náplní, svého úkolu se zhostily na výbornou. V průběhu kurzu účastníci diskutovali o probírané látce a vznikala tak i nová témata pro další školení.  V souvislosti s těmito školeními vznikly dva samostatné studijní materiály a to jak v tištěné podobě určené pro účastníky, tak v elektronické podobě, zveřejněné na Portálu vzdělávání.
 

Obr.2:  Kurz Interní informační systémy pro finanční manažery evropských projektů
 

Obr. 3: Ing. Záleská při konzultaci s účastníkem kurzu iFIS

Dalším novým typem kurzů byly kurzy zaměřené na grafické zpracování materiálů. Dva vypsané termíny pro základní dvoudenní školení Adobe Photoshop byly prakticky ihned zaplněny. O navazující třídenní kurz  Adobe Photoshop II  jsme také zaznamenali obrovský zájem. Tematicky podobně je zaměřen i nový kurz MS PowerPoint – grafické ztvárnění prezentací, v němž účastnicí získají mnoho postřehů a námětů k vizuální podobě prezentací. Cílem těchto kurzů není tedy pouze seznámit účastníky s tolik oblíbenou a žádanou retuší fotografií, ale hlavně s úpravou a použití fotografií v prezentacích a publikacích.

Ing. Dana Chvojková
metodik ICT vzdělávání