Výběrové řízení na zajištění ICT vzdělávání

Vítězem výběrového řízení na zajištění ICT vzdělávání zaměstnanců se stala počítačová škola GOPAS.

Vzhledem k náročným podmínkám na certifikace školitelů i firmy, které byly stanoveny v zadávacím řízení byla firma  GOPAS jediným uchazečem. Výsledkem řízení je rámcová smlouva s platností na 3 roky.

První kurzy MS Office zajišťované lektory vítězné firmy se uskuteční v polovině měsíce září.

Ing. Dana Chvojková, metodik ICT vzdělávání