Výjezdní zasedání rozšířeného Kolegia rektora

Zatím největší vzdělávací akcí projektu ICT vzdělávání zaměstnanců byl dvoudenní seminář Interní informační systémy a jejich využití pro podporu a rozvoj vzdělávací a výzkumné činnosti na Univerzitě Pardubice.  Seminář se uskutečnil jako výjezdní zasedání rozšířeného Kolegia rektora ve dnech 28. – 29. listopadu 2011. Místem konání se stal Mlýnhotel Vílanec nedaleko Jihlavy.

Tento hotel v malinké vesničce s poetickým názvem byl vítězem veřejné zakázky Ubytovací a konferenční služby pro vzdělávací seminář.  Dostatečné ubytovací kapacity i splnění požadavků na velikost i vybavení prostor pro jednání s nejnižší nabídkovou cenou určilo jako vítěze právě Mlýnhotel Vílanec v konkurenci pěti uchazečů, kteří podali nabídku do soutěže.

První jednací den zahájil rektor univerzity prof. Ludwig krátkým úvodním slovem.  Potom předal slovo týmu pracovníků Informačního centra, kteří představili podrobně Interní informační systém univerzity. Ředitelka Informačního centra Ing. Klápšťová ve své prezentaci seznámila účastníky podrobně s rozsahem činností centra, s poskytovanými službami a oblastmi služeb, které Informační centrum svojí činností zajišťuje.  Poté převzali slovo zástupci Oddělení podpory informačních systémů. Ing. Prusek a Ing. Chvojková v následující prezentaci ozřejmili podrobně některé funkce konkrétních informačních systémů.  

Na závěr dopoledního jednacího bloku byli účastníci seznámeni s projektem UNIT, tedy Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum. Jeho  hlavním úkolem je rekonstrukce historické budovy na náměstí Čs. legií, nákup elektronických informačních zdrojů a výukových sw.


Obr. 1  Rektor a pror. Cakl


Obr. 2 Účastníci výjezdního zasedání
 
V odpoledních blocích vystoupil rektor univerzity, jednotliví prorektoři a kvestor. Rektor přednesl rozsáhlou zprávu o aktuálním stavu univerzity ve všech oblastech její činnosti.  Pror. Rýdl se zaměřil na oblast studia, pror. Molková na vědu a výzkum a poté na nové funkce Intranetu,  pror. Cakl na legislativu a financování univerzity, pror. Kubanová na řešené projekty a v závěru kvestor Bukač přiblížil nejdůležitější změny v zákoně o veřejných zakázkách.

Celé jednání probíhalo ve velmi pracovním duchu a k prezentované problematice často vznikla rozsáhlá debata.
 

 
Obr.3  Diskuze ke studijní problematice 
 
Všemi prezentacemi se linulo hlavní téma vzdělávacího semináře, tedy využití interních informačních systémů pro podporu a rozvoj univerzity. Všichni přednášející se ve svých prezentacích opírali o reálná data. Prezentované grafy měly svůj původ v datech, která poskytly informační systémy UPa, ať už to byla studijní agenda, finanční ekonomický systém, granty a projekty nebo zaměstnanecký Intranet. Svými prezentacemi tak přispěli k povědomí o možnostech a rozsahu informačních systémů provozovaných na Univerzitě.
 

Ing. Dana Chvojková, metodik ICT vzdělávání