Kontakty:

koordinátor projektu:
Ing. Olga Klápšťová
telefon +420 466 036 700
e-mail Olga.Klapstova@upce.cz

manažer projektu:
Ing. Hana Hronová
telefon +420 466 036 525
e-mail Hana.Hronova@upce.cz


ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání

Projekt je zaměřen na zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a jiných pracovníků VŠ, na které jsou kladeny vysoké požadavky efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační technologie. Cílem projektu je adekvátní formou a v požadovaném rozsahu umožnit cílové skupině další rozvoj ICT gramotnosti s ohledem na jejich specifické potřeby. Po upřesnění zájmu bude vytvořen katalog kurzů, vybavena počítačová učebna, realizována školení interními i externími lektory a připraven systém umožňující zapojení cílové skupiny do vzdělávání. Podpora řízení vzdělávání bude realizována formou aplikace, která bude součástí informačního systému Univerzity Pardubice. Odbornou pomoc a konzultace projektovému týmu poskytnou specialisté z firem Microsoft s.r.o. a Oracle Czech s.r.o.