Kontakty:

Projektový manažer:
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
telefon 466 037 515
e-mail lukas.cegan@upce.cz

Finanční manažer:
Bc. Renata Dvořáková
telefon 466 037 032
e-mail renata.dvorakova@upce.cz

Výkonný koordinátor:
Renata Kubizňáková, DiS.
telefon 466 036 730
e-mail renata.kubiznakova@upce.cz

projekt foto

Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Aktuality

Projekt je zaměřen na vybudování infrastruktury pro dva nové studijní programy (bakalářský - Aplikovaná elektrotechnika, magisterský - Kybernetická bezpečnost) a jeden reakreditovaný stávající studijní program (magisterský - Řízení procesů). Při výběru a instalaci vybavení je ve všech studijních programech kladen důraz na zohlednění potřeb trhu práce a současně praxe. Projekt svou realizací zkvalitní tři studijní programy a podpoří získání akreditace u všech podpořených studijních programů.

Projekt „Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“ je spolufinancován EU.