UPa foto

Základní informace o projektu

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002383
Název projektu: Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice 
Zkrácený název projektu: FUTURE - Budování infrastruktury na FEI UPa
Název prioritní osy: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Jméno řešitele: Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Datum zahájení realizace: 1.5.2017
Datum ukončení realizace: 31.12.2022
Aktualizoval: Jan Hejl (7. června 2017, 13:20)

Projekt „Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“ je spolufinancován EU.