Projekt „Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“ je spolufinancován EU.