Kontakty:

Hlavní koordinátor projektu
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
telefon: 466 037 055
e-mail martin.hajek2@upce.cz

Garant projektu
doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
telefon: 466 037 511
e-mail roman.bulanek@upce.cz

Manažer a finanční administrátor projektu
Marcela Semanová.
telefon: 466 037 093
e-mail marcela.semanova@upce.cz

Inovace a modernizace fyzikální chemie ve studijních programech Univerzity Pardubice

Projekt je zaměřen na modernizaci a inovaci výuky fyzikální chemie. Důvodů k zavedení nového pojetí výuky je hned několik, ale všechny směřují k jedinému cíli – zajistit funkční a efektivní komunikaci mezi sférou vzdělávání a sférou práce, zkoordinovat teoretickou výuku s praxí a vytvořit tak studentům předpoklady pro bezproblémový vstup do pracovního procesu. O projektu a jeho přínosech budou informováni i potenciální studenti. Plánovaná doba realizace je 36 měsíců; přirozeným trendem bude v inovacích výuky pokračovat a zajistit tak udržitelnost rozvoje na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.