Kontakty:

Manažer projektu:
Ing. Hana Theer Vítková
e-mail: Hana.Theervitkova@upce.cz

Odborný garant projektu:
Mgr. Jan Pospíchal
e-mail: Jan.Pospichal@upce.cz

Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa)

Projekt navazuje na předchozí inovaci zdravotnických studijních programů a je zaměřen na inovaci výuky ve 115 předmětech 4 bakalářských, 2 magisterských a 2 doktorských studijních programů. Je kladen důraz na internacionalizaci, zvýšení kvality a náročnosti magisterských a doktorských studijních programů, zvýšení kvality a účelnosti bakalářských studijních programů.