Kontakty:

Hlavní řešitel a odborný garant projektu
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
telefon: 466 036 552, 466 036 635
e-mail karel.rydl@upce.cz

Odborný garant projektu
Mgr. Ivana Švecová
telefon: 466 036 649
e-mail ivana.svecova@upce.cz

Hlavní manažer projektu
Ing. Milan Tomeš
telefon: 466 036 343
e-mail milan.tomes@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Alice Janzová
telefon: 466 036 343
e-mail alice.janzova@upce.cz

Administrátor projektu
Ing. Martina Pešoutová
telefon: 466 036 292
e-mail martina.pesoutova@upce.cz

Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce na úrovni kateder a fakult Univerzity Pardubice. Cílem projektu je vytvoření podmínek a motivování špičkových akademických pracovníků ke vzájemné integrační spolupráci a sdílení zkušeností při výuce v akreditovaných studijních programech Univerzity Pardubice. Dojde nejen ke zvýšení efektivnosti, ale především ke zvýšení kvality výuky a odbornosti.
Projekt je určen pro studenty a akademické pracovníky univerzity jako cílové skupiny.
Prostředkem naplnění cíle je skupina klíčových aktivit (01-03) kombinovaná s jednou aktivitou doplňkovou (04). Na realizaci projektu se výhradně podílí Univerzita Pardubice.