Hlavní koordinátor projektu
Ing. Miloslav Slezák, CSc.
telefon 466 038 048
e-mail miloslav.slezak@upce.cz

Garant odborných aktivit projektu
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
telefon 466 037 503
e-mail petr.mikulasek@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Veronika Sabolová, Ph. D.
telefon 466 037 139
e-mail veronika.sabolova@upce.cz

Inovace výuky chemického a procesního inženýrství a ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice

Projekt je zaměřen na inovaci předmětů vyučovaných a zajišťovaných akademickými pracovníky Ústavu environmentálního inženýrství (ÚEnviCHI) na FCHT Univerzity Pardubice. Jde o předměty vyučované jako základní kurz v bakalářském studiu pro většinu studentů fakulty i ve specializovaném magisterském studiu. Cílem projektu je postihnout pro oblasti chemického a procesního inženýrství a ŽP dopady trvalých technických inovací a překotný vývoj legislativy v oblasti ŽP. Tato inovace proběhne ve vzájemné vazbě a spolupráci mezi jednotlivými katedrami fakulty. Studentům bude poskytnuto kvalitní a konkurenceschopné vzdělání reagující na nové podmínky s výhodnou možností uplatnit se na trhu práce. Konkrétně se jedná o uplatnění absolventů ve státních orgánech ŽP či o výkon environmentálních funkcí v různých firmách a organizacích, o činnost v projekčních a investičních organizacích a i ve vědě a výzkumu. Součástí projektu je i podpora zvyšování kvalifikace akademických pracovníků. Budou zapojeni i dva partneři. Odbornou pomoc formou stáží studentům poskytnou specialisté z Empla AG s.r.o. a Tebodin Czech Republic s.r.o.