Kontakty:

Koordinátor projektu
Ing. Jan Vávra, Ph.D.
telefon 466 036 299
e-mail jan.vavra@upce.cz

Garant projektu
Ing. Lenka Branská, Ph.D.
telefon 466 036 178
e-mail lenka.branska@upce.cz

Sekretariát projektu
Zdeňka Řezníčková
telefon 466 036 177
e-mail zdenka.reznickova@upce.cz

Inovace výuky studijních oborů "Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků" na Univerzitě Pardubice

Hlavní náplní projektu je modernizovat bakalářský a magisterský obor Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků v rámci studijního programu Chemické a procesní inženýrství na FChT UPa. Inovace bude probíhat v duchu nových trendů moderního managementu za aktivní účasti studentů formou případových studií, modelových situací a s vuyžitím moderních softwarových produktů.

Cílem projektu je poskytnout kvalitní interdisciplinární vzdělání studentům s možností širokého uplatnění na trhu práce u nás i v Evropě.