Kontakty:

Projektový manažer:
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
telefon 466 037 515
e-mail lukas.cegan@upce.cz

Finanční manažer:
Bc. Renata Dvořáková
telefon 466 037 032
e-mail renata.dvorakova@upce.cz

Výkonný koordinátor:
Lenka Tobišková
telefon 466 036 792
e-mail lenka.tobiskova@upce.cz

projekt foto

Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Aktuality

Projekt je zaměřen na modernizaci a doplnění infrastruktury pro doktorský výzkumně zaměřený studijní program Elektrotechnika a informatika. Výběr veškerého vybavení odpovídá inovovanému studijnímu programu pro tři specializovaná zaměření v souladu s profilem absolventa, celkově je vždy kladen důraz na zohlednění potřeb aplikační sféry a perspektivních směrů vývoje, vědy a výzkumu. Projekt svou realizací podpoří re-akreditaci a následně realizaci vzdělávání a VaV činnost st. programu.

Projekt „Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“ je spolufinancován EU.