Univerzita Pardubice:
Řešitelka projektu:

Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail Monika.Vejchodova@upce.cz

Zástupce řešitele:

Ing. Jitka Genserová
telefon 466 036 733
e-mail jitka.genserova@upce.cz

Finanční manager:

Ing. Veronika Kovářová
telefon 466 036 725
e-mail veronika.kovarova@upce.cz

Norwegian University of Science and Technology, campus Gjøvik:
Řešitelka projektu:

Anneli Torsbakken Østlien
telefon +47 61 135 134
e-mail anneli.ostlien@ntnu.no

Finanční manager:

Kai Robert Jakobsen
telefon +47 61 135 105
e-mail kai.jakobsen@ntnu.no

Mobility for Development of Universities

Aktuality

Gjøvik University College (od 1.1.2016 Norwegian University of Science and Technology, campus Gjøvik) nabízí bakalářské studijní programy zaměřené na zdravotnické vědy, informační technologie, media, ekonomiku a management, magisterské studijní programy zaměřené na zdravotnické vědy, informační technologie a media, a doktorské studijní programy zaměřené na informační technologie.
Více informací o GUC naleznete na http://english.hig.no/.