Partnerství pro chemii

Projekt podpoří spolupráci institucí zabývajících se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti chemie a subjekty soukromého sektoru z této oblasti, a to sdílením informací, zkušeností a znalostí v práci s cílovou skupinou studentů VŠ z hlediska jejich budoucího uplatnění v uvedených oblastech. Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací mezi jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi. Velký důraz bude v tomto ohledu kladen na využití výstupů vzniklých realizací projektu, a zejména pak na stáže a odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Cíle projektu budou dosaženy pomocí klíčových aktivit, které pokrývají vznik kontaktního místa, tvorbu informačního portálu, odborné stáže a praxe a vzdělávací či tréninkové aktivity-umožní akademickým a VaV pracovníkům zvýšit své znalosti a kompetence.