Kontakty:

Mgr. Irena Zedková
telefon 548 423 719
mobil 602 458 036
e-mail irena.zedkova@cdv.cz

Ing. Filip Ševčík
telefon 466 036 194
e-mail filip.sevcik@upce.cz

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Aktuality

1.6.2012
Zahájení projektu

Projekt přispěje k popularizaci a propagaci výsledků výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a posílit vzdělanost pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace výsledků výzkumu a komunikace s veřejností.