Kontakty

Project Manager
Ing. Pavel Šmarda
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
telefon + 420 548 423 731
email pavel.smarda@cdv.cz

Odborný garant za UPCE
Ing. František Haburaj, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství
Studentská 95
532 10 Pardubice
telefon + 420 466 036 523
email: frantisek.haburaj@upce.cz

Rozvoj aplikačního potenciálu

Hlavním cílem projektu je dosáhnout systematické spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty. Partneři se rekrutují z řad oborových svazů (zapojení podnikatelského sektoru), výzkumných organizací (zapojení výzkumných pracovníků, vědců) a univerzit (zapojení studentů, akademických pracovníků).