Kontakty:

manažer projektu:
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
telefon +420 466 036 515
e-mail Pavel.Petr@upce.cz

administrátor projektu:
Ing. Pavlína Čížková
telefon +420 466 036 072
e-mail Pavlina.Cizkova@upce.cz

Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia

Záměrem projektu je rozšířit a zkvalitnit nabídku kombinované formy studia (KFS) prostřednictvím informačních technologií, moderních didaktických metod, technologického zázemí a inovovaného procesního modelu řízení a organizace této formy studia.

Projekt je zaměřen na studenty KFS. Zároveň lze jeho výstupy použít jako podpůrný prostředek v prezenční formě studia. Poskytne studentům i akademickým pracovníkům (AP) účinné nástroje pro organizaci a řízení studia, bude usnadňovat tvorbu a distribuci elektronických studijních materiálů, bude podporovat AP v oblasti využívání moderních vzdělávacích metod a rozvíjet jejich odborné kompetence v této oblasti.

Projekt podporuje vzájemnou spolupráci Fakulty ekonomicko-správní a Fakulty elektrotechniky a informatiky.