Kontakty:

manažer projektu:
Ing. Petr Doležel, Ph.D.
telefon 466 037 092
e-mail petr.dolezel@upce.cz

finanční manažer:
Ing. Monika Bendová
telefon 466 037 092
e-mail monika.bendova@upce.cz

projekt foto

Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Aktuality

Projekt Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice je zaměřen na přípravu, akreditaci a zahájení výuky v inovovaném výzkumně zaměřeném doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika se třemi odbornými zaměřeními, a to Radiotechnika, mikrovlnná technika, radarové a komunikační systémy; Modelování a simulace síťových systémů a Řízení procesů.
Aktivity projektu jsou prioritně cíleny na zvýšení kvality absolventů doktorského výzkumně zaměřeného studijního programu a jejich relevance pro potřeby uplatnění v praxi. Do inovace doktorského studijního programu budou zapojeni zahraniční odborníci a zároveň budou členové odborného týmu projektu na zahraničních stážích získávat praktické zkušenosti se zavedením výzkumně zaměřených doktorských programů na univerzitách v rámci EU.
Změnami ve studijním programu a jejich následnou realizací ve vzdělávání, vědecko-výzkumnými aktivitami a odbornými zahraničními stážemi studentů dojde k nárůstu získaných znalostí spojených s kompetencemi absolventů v souladu s požadavky aplikačního sektoru a následnému lepšímu pracovnímu uplatnění absolventů, a to zejména ve vědě a výzkumu.

Projekt „Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“ je spolufinancován EU.