Kontakty:

garanti projektu
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
telefon 466 036 549
e-mail Tatiana.Molkova@upce.cz

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
telefon 466 036 511, 466 036 015
e-mail Capek@upce.cz

finanční manažerka
Bc. Jiřina Čapková
telefon 466 036 189
e-mail Jirina.Capkova@upce.cz

projektová manažerka
Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail Monika.Vejchodova@upce.cz

Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice

Aktuality

Cílem projektu je další zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných (VaV) týmů Univerzity Pardubice, profesní rozvoj VaV pracovníků a zlepšení odborné přípravy studentů za aktivní účasti absolventů doktorských studijníchprogramů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti ze zahraničních špičkových pracovišť. Cílů bude dosaženo posilněním existujících VaV týmů o mladé pracovníky, mobilitou mezi výzkumnými institucemi - dlouhodobými stážemi postdoků, posilněním mezinárodní spolupráce, účastí na konferencích, vzděláváním. Výstupy projektu - posilnění a další rozvoj vybraných VaV týmů, rozšíření mezinárodní spolupráce, zvýšení konkurenceschopnosti, nové znalosti, kvalifikovaní VaV pracovníci, zorganizované semináře a workshopy, uskutečněné stáže, zrealizované přednášky, proškolené osoby, publikační výstupy. Plánované aktivity jsou realizovány zejména postdoky, mentory, VaV týmy.