Workshop - Restaurování textilu

 

Workshop: Restaurování textilu
 
 
Termín konání: 21. 2. – 23. 2. 2012
 
Cílova skupina: 1., 2., 3. a 4. ročník AP (14 studentů – LS 2011/2012)
 
Vyučující: Helena Votočková, restaurátorka Židovského muzea v Praze
 
Místo konání: areál Nemocnice Litomyšl
Atelier restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů,
 
 
 
 
Předběžný harmonogram
21. 2. 
Úterý: 8-12 hod.,13-17 hod.
Úvod do problematiky restaurování textilu
Ukázky řešení konkrétních situací z praxe
 
22.2. 
Středa: 8-12 hod.,13-17 hod. 
Praktická cvičení
 
23.2.
Čtvrtek: 8-12., 13-17. hod.
Praktická cvičení