KAŽDÝ MŮŽE BÝT ŠAMPIONEM (Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice)

Aktuality

18.10.2012
Videa z hodin volitelné TV

Archiv
Projekt si klade za cíl inovaci 14 předmětů volitelné TV ve 25 studijních programech UPa. Přinese s sebou zkvalitnění celé dosavadní koncepce tělesné výchovy a sportu na UPa směrem ke specializaci studentů na zvolené sportovní odvětví. Inovace bude řešena v následujících krocích. Odborní asistenti (OA) navrhnou změny v předmětech a kursy, které je nutné absolvovat pro kvalitní výuku předmětů. Hlavní koordinátor s vedoucím klíčové aktivity zajistí nákup potřebného vybavení. OA absolvují vybrané kursy. Všichni OA zajistí instalaci zařízení a uvedení sportovišť do provozu a uvedou inovace prakticky do výuky. Dále proběhnou ukázkové hodiny pod vedením špičkových odborníků a v průběhu projektu budou organizovány různé sportovní soutěže. Na konci semestrů bude probíhat zpětná vazba pomocí dotazníků mezi studenty i OA, jejich následné vyhodnocení a případné další změny v inovovaných předmětech tak, aby při skončení projektu byly naplněny všechny jeho cíle stanovené na počátku. Poradenskou pomoc projektovému týmu poskytnou odborníci z Univerzitního sportovního klubu Pardubice a Sportovního gymnázia Pardubice.