Kontakty:

Centrum transferu technologií a znalostí
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice
e-mail cttz@upce.cz

manažer projektu
Ing. Michal Svoboda
telefon: 466 037 531
e-mail Michal.Svoboda@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Veronika Semerádová
telefon: 466 037 133
e-mail veronika.semeradova@upce.cz

projekt foto

Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice

Aktuality

Prostřednictvím projektu v rámci operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání Univerzita Pardubice pokračuje v následování moderních trendů spolupráce akademického prostředí s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu. Cílem projektu je rozvoj Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) jako nepostradatelného partnera výzkumných pracovníků a průmyslu, zvyšování odborných kompetencí pracovníků CTTZ, motivace a vzdělávání výzkumných i dalších pracovníků Univerzity Pardubice v oblasti transferu technologií a rozvoj partnerství CTTZ s relevantními partnery z aplikační sféry.